village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Malé Kosihy

Motív
SK HU
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
19.3.2022
Potvrdenie o zverejnení dodatku č. 2
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Potvrdenie o zverejnení dodatku č. 2
19.3.2022
Potvrdenie o zverejnení dodatku č.1
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Potvrdenie o zverejnení dodatku č.1
19.3.2022
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve
19.3.2022
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk verejnej súťaže
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Zápisnica z vyhodnotenia ponúk verejnej súťaže
19.3.2022
Kérdőív
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Kérdőív
19.3.2022
Správa o priebehu auditu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Správa o priebehu auditu
19.3.2022
Oznámenie - štátny stavebný dohľad
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Oznámenie - štátny stavebný dohľad
19.3.2022
Potvrdenie o zverejnení zmluvy
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Potvrdenie o zverejnení zmluvy
19.3.2022
ZSVS- ponuka na vývoz žúmp
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov ZSVS- ponuka na vývoz žúmp
19.3.2022
Záverečný účet
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Záverečný účet
19.3.2022
Výročná správa
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Výročná správa
19.3.2022
Žiadosť o odpredaj nehnuteľného majetku
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Žiadosť o odpredaj nehnuteľného majetku
19.3.2022
Potvrdenie o zámere previesť majetok obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Potvrdenie o zámere previesť majetok obce
19.3.2022
Pomoc obetiam trestných činov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Pomoc obetiam trestných činov
19.3.2022
Pomoc obetiam trestných činov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Pomoc obetiam trestných činov
19.3.2022
Informačná kancelária pre obete trestných činov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Informačná kancelária pre obete trestných činov
19.3.2022
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov
19.3.2022
Návrh na rozpočet výdavkov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Návrh na rozpočet výdavkov
19.3.2022
Návrh na rozpočet príjmov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Návrh na rozpočet príjmov
19.3.2022
Informácie pre verejnosť
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Informácie pre verejnosť