village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Malé Kosihy

Motív
SK HU
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
19.3.2022
Harmonogram odvozu komunálneho odpadu/ Kommunális hulladék elszállításának ütemterve - 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Harmonogram odvozu komunálneho odpadu/ Kommunális hulladék elszállításának ütemterve - 2022
19.3.2022
Uznesenie vlády SR č. 695/2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Uznesenie vlády SR č. 695/2021
19.3.2022
Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov za vybrané roky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov za vybrané roky
19.3.2022
OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
19.3.2022
Návrh na vklad- oprava /dodatok č. 3/
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Návrh na vklad- oprava /dodatok č. 3/
19.3.2022
Potvrdenie o zverejnení dodatku č. 3
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Potvrdenie o zverejnení dodatku č. 3
19.3.2022
Potvrdenie o zverejnení dodatku č. 2
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Potvrdenie o zverejnení dodatku č. 2
19.3.2022
Potvrdenie o zverejnení dodatku č. 2
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Potvrdenie o zverejnení dodatku č. 2
19.3.2022
Potvrdenie o zverejnení dodatku č.1
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Potvrdenie o zverejnení dodatku č.1
19.3.2022
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve
19.3.2022
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk verejnej súťaže
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Zápisnica z vyhodnotenia ponúk verejnej súťaže
19.3.2022
Kérdőív
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Kérdőív
19.3.2022
Správa o priebehu auditu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Správa o priebehu auditu
19.3.2022
Oznámenie - štátny stavebný dohľad
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Oznámenie - štátny stavebný dohľad
19.3.2022
Potvrdenie o zverejnení zmluvy
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Potvrdenie o zverejnení zmluvy
19.3.2022
ZSVS- ponuka na vývoz žúmp
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov ZSVS- ponuka na vývoz žúmp
19.3.2022
Záverečný účet
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Záverečný účet
19.3.2022
Výročná správa
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Výročná správa
19.3.2022
Žiadosť o odpredaj nehnuteľného majetku
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Žiadosť o odpredaj nehnuteľného majetku
19.3.2022
Potvrdenie o zámere previesť majetok obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Potvrdenie o zámere previesť majetok obce