village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Malé Kosihy

Motív
SK HU
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
19.3.2022
Usmernenie k nahlasovaniu odcudzených hospodárskych zvierat do CEHZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Usmernenie k nahlasovaniu odcudzených hospodárskych zvierat do CEHZ
19.3.2022
Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
19.3.2022
Zásady postupu pri vybavovaní sťažností
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Zásady postupu pri vybavovaní sťažností
19.3.2022
Smernica č.2 -2016 o zabezbečení prevadzky a používaní služobného motoroveho vozidla
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Smernica č.2 -2016 o zabezbečení prevadzky a používaní služobného motoroveho vozidla
19.3.2022
Smernica č. 1-2016 o verejnom obsatarávaní zákaziek s nízkou hodnotou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Smernica č. 1-2016 o verejnom obsatarávaní zákaziek s nízkou hodnotou
19.3.2022
Zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom obce
19.3.2022
Smernica č. 3/2015 vedenie pokladne
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Smernica č. 3/2015 vedenie pokladne
19.3.2022
Smernica č. 2/2015 o finančnej kontrole
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Smernica č. 2/2015 o finančnej kontrole
19.3.2022
Smernica č. 1/2015 oslobodnom prístupe k informáciam
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Smernica č. 1/2015 oslobodnom prístupe k informáciam
19.3.2022
Smernica č. 5/2015 vedenie učtovníctva
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Smernica č. 5/2015 vedenie učtovníctva
19.3.2022
Rokovací poriadok
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Rokovací poriadok
19.3.2022
Pracovný poriadok
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Pracovný poriadok
19.3.2022
Organizačný poriadok
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Organizačný poriadok
19.3.2022
Štatút obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Štatút obce