village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Malé Kosihy

Motív
SK HU
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
19.3.2022
Zásady postupu pri vybavovaní sťažností
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Zásady postupu pri vybavovaní sťažností
19.3.2022
Zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom obce
19.3.2022
Rokovací poriadok
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Rokovací poriadok
19.3.2022
Organizačný poriadok
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Organizačný poriadok
19.3.2022
Štatút obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Štatút obce