village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Malé Kosihy

Motív
SK HU

Spoločná úradovňa stavebnej agendy a ŽP

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
26.4.2024
Žiadosť o dodatočné povolenie / kolaudáciu / stavby
Detail dokumentu
Dátum 26.4.2024
Názov Žiadosť o dodatočné povolenie / kolaudáciu / stavby
19.3.2022
Žiadosť- Malý zdroj znečistenia ovzdušia
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2022
Názov Žiadosť- Malý zdroj znečistenia ovzdušia
19.3.2022
Tlačivo - žiadosť o dodatočné
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2022
Názov Tlačivo - žiadosť o dodatočné
19.3.2022
ohlásenie reklamnej stavby na ktorej je navacsia inform plocha menšia ako 3m2
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2022
Názov ohlásenie reklamnej stavby na ktorej je navacsia inform plocha menšia ako 3m2
19.3.2022
Ohlásenie drobnej stavby a stavebných úprav
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2022
Názov Ohlásenie drobnej stavby a stavebných úprav
19.3.2022
Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a využití územia
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2022
Názov Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a využití územia
19.3.2022
Návrh na vydanie koladačného rozhodnutia
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2022
Názov Návrh na vydanie koladačného rozhodnutia
19.3.2022
Návrh na vydanie povolenia zmeny v užívaní stavby
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2022
Názov Návrh na vydanie povolenia zmeny v užívaní stavby
19.3.2022
Návrh na vydanie povolenia zmeny v užívaní stavby
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2022
Názov Návrh na vydanie povolenia zmeny v užívaní stavby
19.3.2022
Žiadosť vytýčenie štátneho stavebného dohľadu a dodatočné povolenie stavby
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2022
Názov Žiadosť vytýčenie štátneho stavebného dohľadu a dodatočné povolenie stavby
19.3.2022
Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2022
Názov Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby
19.3.2022
Dodatok4
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2022
Názov Dodatok4
19.3.2022
Dodatok3
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2022
Názov Dodatok3
19.3.2022
Dodatok2
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2022
Názov Dodatok2
19.3.2022
Dodatok
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2022
Názov Dodatok
19.3.2022
Žiadosť o stavebné povolenie bez územného rozhodnutia
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2022
Názov Žiadosť o stavebné povolenie bez územného rozhodnutia
19.3.2022
žiadosť územné rozhodnutie a stavebné povolenie v spojenom konaní
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2022
Názov žiadosť územné rozhodnutie a stavebné povolenie v spojenom konaní
19.3.2022
Žiadosť o predĺženie lehoty na ukončenie výstavby
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2022
Názov Žiadosť o predĺženie lehoty na ukončenie výstavby
19.3.2022
Správne poplatky
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2022
Názov Správne poplatky
19.3.2022
Ohlásenie reklamnej stavby SÚ - OpenDocument Text 1
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2022
Názov Ohlásenie reklamnej stavby SÚ - OpenDocument Text 1