village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Malé Kosihy

Motív
SK HU
A
A
A

Smernice a zásady obce

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
13.12.2023
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Malé Kosihy
Detail dokumentu
Dátum 13.12.2023
Názov Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Malé Kosihy
5.12.2022
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií obecného zastupiteľstva obce Malé Kosihy
Detail dokumentu
Dátum 5.12.2022
Názov Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií obecného zastupiteľstva obce Malé Kosihy
15.5.2020
Zásady poskytovania jednorazovej dávky, mimoriadnej dávky pomoci občanovi, jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa a vianočného príspevku
Detail dokumentu
Dátum 15.5.2020
Názov Zásady poskytovania jednorazovej dávky, mimoriadnej dávky pomoci občanovi, jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa a vianočného príspevku
14.6.2019
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií obecného zastupiteľstva obce Malé Kosihy
Detail dokumentu
Dátum 14.6.2019
Názov Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií obecného zastupiteľstva obce Malé Kosihy
22.9.2016
Smernica č. 2/2016 o zabezpečení prevádzky a používaní služobného motorového vozidla
Detail dokumentu
Dátum 22.9.2016
Názov Smernica č. 2/2016 o zabezpečení prevádzky a používaní služobného motorového vozidla
Prílohy
7eacd_2 2016.pdf
22.9.2016
Smernica č. 1/2016 o verejnom obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou
Detail dokumentu
Dátum 22.9.2016
Názov Smernica č. 1/2016 o verejnom obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou
Prílohy
b53b6_1 2016.pdf
11.12.2015
Smernica č. 6/2015 na vykonanie inventarizácie majetku
Detail dokumentu
Dátum 11.12.2015
Názov Smernica č. 6/2015 na vykonanie inventarizácie majetku
18.9.2015
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Malé Kosihy
Detail dokumentu
Dátum 18.9.2015
Názov Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Malé Kosihy
31.7.2015
Smernica č. 5/2015 na vedenie účtovníctva
Detail dokumentu
Dátum 31.7.2015
Názov Smernica č. 5/2015 na vedenie účtovníctva
Prílohy
214df_5 2015.pdf
15.6.2015
Pracovný poriadok zamestnancov
Detail dokumentu
Dátum 15.6.2015
Názov Pracovný poriadok zamestnancov
12.6.2015
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2015
Názov Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
12.6.2015
Organizačný poriadok obecného úradu Malé Kosihy
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2015
Názov Organizačný poriadok obecného úradu Malé Kosihy
2.4.2015
Štatút obce
Detail dokumentu
Dátum 2.4.2015
Názov Štatút obce
27.2.2015
Smernica č. 3/2015 o vedení pokladnice
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2015
Názov Smernica č. 3/2015 o vedení pokladnice
Prílohy
da8ff_3 2015.pdf
27.2.2015
Smernica č. 2/2015 o vykonávaní finančnej kontroly
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2015
Názov Smernica č. 2/2015 o vykonávaní finančnej kontroly
Prílohy
a254f_2 2015.pdf
27.2.2015
Smernica č. 1/2015 o slobodnom prístupe k informáciám
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2015
Názov Smernica č. 1/2015 o slobodnom prístupe k informáciám
Prílohy
d41cb_1 2015.pdf
1.1.2015
Smernica č. 4 o pravidlách uplatňovania zákona NR SR č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2015
Názov Smernica č. 4 o pravidlách uplatňovania zákona NR SR č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach
Prílohy
3063b_4.pdf