village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Malé Kosihy

Motív
SK HU
A
A
A

Základné dokumenty obce

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
15.3.2022
VZN č. 2/2021 o miestnom poplatku
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov VZN č. 2/2021 o miestnom poplatku
15.3.2022
VZN č.1/2021 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov VZN č.1/2021 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác
15.3.2022
Harmonogram odvozu komunálneho odpadu/ Kommunális hulladék elszállításának ütemterve - 2022
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Harmonogram odvozu komunálneho odpadu/ Kommunális hulladék elszállításának ütemterve - 2022
15.3.2022
Uznesenie vlády SR č. 695/2021
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Uznesenie vlády SR č. 695/2021
15.3.2022
Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov za vybrané roky
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov za vybrané roky
15.3.2022
OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
15.3.2022
Výzva ZSE
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Výzva ZSE
15.3.2022
Návrh na vklad- oprava /dodatok č. 3/
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Návrh na vklad- oprava /dodatok č. 3/
15.3.2022
Potvrdenie o zverejnení dodatku č. 3
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Potvrdenie o zverejnení dodatku č. 3
15.3.2022
Dodatok č. 3 ku kúpnej zmluve
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Dodatok č. 3 ku kúpnej zmluve
15.3.2022
Potvrdenie o zverejnení dodatku č. 2
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Potvrdenie o zverejnení dodatku č. 2
15.3.2022
Potvrdenie o zverejnení dodatku č.1
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Potvrdenie o zverejnení dodatku č.1
15.3.2022
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve
15.3.2022
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk verejnej súťaže
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Zápisnica z vyhodnotenia ponúk verejnej súťaže
15.3.2022
Kérdőív
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Kérdőív
15.3.2022
Správa o priebehu auditu
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Správa o priebehu auditu
15.3.2022
Oznámenie - štátny stavebný dohľad
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Oznámenie - štátny stavebný dohľad
15.3.2022
Potvrdenie o zverejnení zmluvy
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Potvrdenie o zverejnení zmluvy
15.3.2022
ZSVS- ponuka na vývoz žúmp
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov ZSVS- ponuka na vývoz žúmp
15.3.2022
Záverečný účet
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Záverečný účet