village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Malé Kosihy

Motív
SK HU
A
A
A

Základné dokumenty obce

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
15.3.2022
Záverečné stanovisko
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Záverečné stanovisko
15.3.2022
Oznámenie - Ústne konanie
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Oznámenie - Ústne konanie
15.3.2022
Potvrdenie o zverejnení zmluvy
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Potvrdenie o zverejnení zmluvy
15.3.2022
Potvrdenie zámer previesť majetok obce
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Potvrdenie zámer previesť majetok obce
15.3.2022
Návrh Rozpočtu
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Návrh Rozpočtu
15.3.2022
Rozhodnutie ústavného súdu
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Rozhodnutie ústavného súdu
15.3.2022
Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja
15.3.2022
Oznámenie o výške odmeny zástupcovi starostu obce
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Oznámenie o výške odmeny zástupcovi starostu obce
15.3.2022
Triedenie odpadu
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Triedenie odpadu
15.3.2022
Rozhodnutie - multifunkčné ihrisko
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Rozhodnutie - multifunkčné ihrisko
15.3.2022
Zmena odpočtového a fakturačného cyklu
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Zmena odpočtového a fakturačného cyklu
15.3.2022
Africký mor ošípaných
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Africký mor ošípaných
15.3.2022
Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja
15.3.2022
Výzva ZSE
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Výzva ZSE
15.3.2022
Usmernenie k nahlasovaniu odcudzených hospodárskych zvierat do CEHZ
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Usmernenie k nahlasovaniu odcudzených hospodárskych zvierat do CEHZ
15.3.2022
Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
15.3.2022
Rokovací poriadok
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Rokovací poriadok
15.3.2022
Pracovný poriadok
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Pracovný poriadok
31.5.2016
PHSR obce
Detail dokumentu
Dátum 31.5.2016
Názov PHSR obce