village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Malé Kosihy

Motív
SK HU
A
A
A

Základné dokumenty obce

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
15.3.2022
Zámer - schváliť dokumentáciu ochrany prírody a krajiny
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Zámer - schváliť dokumentáciu ochrany prírody a krajiny
15.3.2022
Oznámenie o začatí konania a pozvanie na ústne konanie
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Oznámenie o začatí konania a pozvanie na ústne konanie
15.3.2022
Verejná vyhláška rozhodnutie zákaz hromadných podujatí
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Verejná vyhláška rozhodnutie zákaz hromadných podujatí
15.3.2022
Oznámenie Úpsvar
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Oznámenie Úpsvar
15.3.2022
Záverečné stanovisko
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Záverečné stanovisko
15.3.2022
VZN 02/2019 o dani z nehnuteľnosti
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov VZN 02/2019 o dani z nehnuteľnosti
15.3.2022
VZN 3/2019 o miestnom poplatku
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov VZN 3/2019 o miestnom poplatku
15.3.2022
VZN 01/2019 o podmienkach prideľovania a bývania v nájomných bytoch a o hospodárení s nimi
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov VZN 01/2019 o podmienkach prideľovania a bývania v nájomných bytoch a o hospodárení s nimi
15.3.2022
Oznámenie - Ústne konanie
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Oznámenie - Ústne konanie
15.3.2022
Potvrdenie o zverejnení zmluvy
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Potvrdenie o zverejnení zmluvy
15.3.2022
Potvrdenie zámer previesť majetok obce
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Potvrdenie zámer previesť majetok obce
15.3.2022
Návrh Rozpočtu
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Návrh Rozpočtu
15.3.2022
Rozhodnutie ústavného súdu
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Rozhodnutie ústavného súdu
15.3.2022
Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja
15.3.2022
Oznámenie o výške odmeny zástupcovi starostu obce
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Oznámenie o výške odmeny zástupcovi starostu obce
15.3.2022
Triedenie odpadu
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Triedenie odpadu
15.3.2022
Rozhodnutie - multifunkčné ihrisko
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Rozhodnutie - multifunkčné ihrisko
15.3.2022
Čas zvýšeného vzniku požiaru
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Čas zvýšeného vzniku požiaru
15.3.2022
Zmena odpočtového a fakturačného cyklu
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Zmena odpočtového a fakturačného cyklu
15.3.2022
Africký mor ošípaných
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Africký mor ošípaných