village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Malé Kosihy

Motív
SK HU
A
A
A

Základné dokumenty obce

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
15.3.2022
Výročná správa
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Výročná správa
15.3.2022
Žiadosť o odpredaj nehnuteľného majetku
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Žiadosť o odpredaj nehnuteľného majetku
15.3.2022
Potvrdenie o zámere previesť majetok obce
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Potvrdenie o zámere previesť majetok obce
15.3.2022
Pomoc obetiam trestných činov
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Pomoc obetiam trestných činov
15.3.2022
Pomoc obetiam trestných činov
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Pomoc obetiam trestných činov
15.3.2022
Informačná kancelária pre obete trestných činov
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Informačná kancelária pre obete trestných činov
15.3.2022
Výrub stromov - Oznámenie
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Výrub stromov - Oznámenie
15.3.2022
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov
15.3.2022
Arriva közlekedés HU
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Arriva közlekedés HU
15.3.2022
Arriva Cestovné spojenia SK
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Arriva Cestovné spojenia SK
15.3.2022
Návrh na rozpočet výdavkov
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Návrh na rozpočet výdavkov
15.3.2022
Návrh na rozpočet príjmov
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Návrh na rozpočet príjmov
15.3.2022
Informácie pre verejnosť
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Informácie pre verejnosť
15.3.2022
Dotazník zameraný na radónovú problematiku
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Dotazník zameraný na radónovú problematiku
15.3.2022
Výzva pre chovateľov ošípaných
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Výzva pre chovateľov ošípaných
15.3.2022
Oznámenie-ústne konanie spojené s miestnym šetrením
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Oznámenie-ústne konanie spojené s miestnym šetrením
15.3.2022
Zásady poskytovania jednorazovej dávky
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Zásady poskytovania jednorazovej dávky
15.3.2022
VZN č. 01/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov VZN č. 01/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska
15.3.2022
Oznámenie o strategickom dokumente
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Oznámenie o strategickom dokumente
15.3.2022
Zásady odmeňovania poslancov OZ
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Zásady odmeňovania poslancov OZ