village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Malé Kosihy

Motív
SK HU
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
19.3.2022
Návrh Rozpočtu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Návrh Rozpočtu
19.3.2022
Rozhodnutie ústavného súdu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Rozhodnutie ústavného súdu
19.3.2022
Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja
19.3.2022
Oznámenie o výške odmeny zástupcovi starostu obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Oznámenie o výške odmeny zástupcovi starostu obce
19.3.2022
Triedenie odpadu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Triedenie odpadu
19.3.2022
Rozhodnutie - multifunkčné ihrisko
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Rozhodnutie - multifunkčné ihrisko
19.3.2022
Čas zvýšeného vzniku požiaru
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Čas zvýšeného vzniku požiaru
19.3.2022
Zmena odpočtového a fakturačného cyklu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Zmena odpočtového a fakturačného cyklu
19.3.2022
Africký mor ošípaných
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Africký mor ošípaných
19.3.2022
Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja
19.3.2022
Usmernenie k nahlasovaniu odcudzených hospodárskych zvierat do CEHZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Usmernenie k nahlasovaniu odcudzených hospodárskych zvierat do CEHZ
19.3.2022
Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
19.3.2022
Zásady postupu pri vybavovaní sťažností
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Zásady postupu pri vybavovaní sťažností
19.3.2022
Zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom obce
19.3.2022
Rokovací poriadok
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Rokovací poriadok
19.3.2022
Organizačný poriadok
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Organizačný poriadok
19.3.2022
Štatút obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Štatút obce