village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Malé Kosihy

Motív
SK HU
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
19.3.2022
Pomoc obetiam trestných činov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Pomoc obetiam trestných činov
19.3.2022
Pomoc obetiam trestných činov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Pomoc obetiam trestných činov
19.3.2022
Informačná kancelária pre obete trestných činov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Informačná kancelária pre obete trestných činov
19.3.2022
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov
19.3.2022
Návrh na rozpočet výdavkov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Návrh na rozpočet výdavkov
19.3.2022
Návrh na rozpočet príjmov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Návrh na rozpočet príjmov
19.3.2022
Informácie pre verejnosť
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Informácie pre verejnosť
19.3.2022
Dotazník zameraný na radónovú problematiku
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Dotazník zameraný na radónovú problematiku
19.3.2022
Výzva pre chovateľov ošípaných
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Výzva pre chovateľov ošípaných
19.3.2022
Oznámenie-ústne konanie spojené s miestnym šetrením
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Oznámenie-ústne konanie spojené s miestnym šetrením
19.3.2022
Zásady poskytovania jednorazovej dávky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Zásady poskytovania jednorazovej dávky
19.3.2022
Oznámenie o strategickom dokumente
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Oznámenie o strategickom dokumente
19.3.2022
Zásady odmeňovania poslancov OZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Zásady odmeňovania poslancov OZ
19.3.2022
Zámer - schváliť dokumentáciu ochrany prírody a krajiny
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Zámer - schváliť dokumentáciu ochrany prírody a krajiny
19.3.2022
Oznámenie o začatí konania a pozvanie na ústne konanie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Oznámenie o začatí konania a pozvanie na ústne konanie
19.3.2022
Verejná vyhláška rozhodnutie zákaz hromadných podujatí
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Verejná vyhláška rozhodnutie zákaz hromadných podujatí
19.3.2022
Oznámenie Úpsvar
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Oznámenie Úpsvar
19.3.2022
Záverečné stanovisko
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Záverečné stanovisko
19.3.2022
Potvrdenie o zverejnení zmluvy
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Potvrdenie o zverejnení zmluvy
19.3.2022
Potvrdenie zámer previesť majetok obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Potvrdenie zámer previesť majetok obce