village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Malé Kosihy

Motív
SK HU
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
22.5.2024
Návrh záverečného účtu za rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.5.2024
Názov Návrh záverečného účtu za rok 2023
7.5.2024
Potvrdenie o zverejnení zmluvy / Hrabovsky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.5.2024
Názov Potvrdenie o zverejnení zmluvy / Hrabovsky
21.4.2024
Návrh zámennej zmluvy na pozemok / Hrabovsky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.4.2024
Názov Návrh zámennej zmluvy na pozemok / Hrabovsky
17.4.2024
Ingyenes adósságrendezési tanácsadó
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.4.2024
Názov Ingyenes adósságrendezési tanácsadó
17.4.2024
Bezplatné dlhové poradenstvo
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.4.2024
Názov Bezplatné dlhové poradenstvo
11.4.2024
„Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na 2021 - 2025“
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.4.2024
Názov „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na 2021 - 2025“
2.4.2024
Návrh PHSR na roky 2024-2030
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.4.2024
Názov Návrh PHSR na roky 2024-2030
14.3.2024
Návrh opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia pre rizikové obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.3.2024
Názov Návrh opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia pre rizikové obce
1.3.2024
Žiadosť o prevod nehnuteľného majetku obce Malé Kosihy formou zámeny / Hrabovsky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.3.2024
Názov Žiadosť o prevod nehnuteľného majetku obce Malé Kosihy formou zámeny / Hrabovsky
30.11.2023
Návrh RO - výdavky za vybrané roky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.11.2023
Názov Návrh RO - výdavky za vybrané roky
30.11.2023
Návrh RO - príjmy za vybrané roky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.11.2023
Názov Návrh RO - príjmy za vybrané roky
15.11.2023
Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja - aktualizácia" - rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.11.2023
Názov Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja - aktualizácia" - rozhodnutie zo zisťovacieho konania
22.8.2023
Rozhodnutie o zmene hranice katastrálneho územia Malé Kosihy v okrese Nové Zámky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.8.2023
Názov Rozhodnutie o zmene hranice katastrálneho územia Malé Kosihy v okrese Nové Zámky
17.7.2023
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.7.2023
Názov Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
28.6.2023
Verejná vyhláška - Pozvánka, Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov, Poľovný revír Malé Kosihy
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.6.2023
Názov Verejná vyhláška - Pozvánka, Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov, Poľovný revír Malé Kosihy
25.4.2023
Oznámenie o vykonávaní geodetických činností na štátnej hranici na území obce Malé Kosihy
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.4.2023
Názov Oznámenie o vykonávaní geodetických činností na štátnej hranici na území obce Malé Kosihy
22.3.2023
Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0824 Dolný tok Ipľa do národného zoznamu území európskeho významu - VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.3.2023
Názov Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0824 Dolný tok Ipľa do národného zoznamu území európskeho významu - VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Popis - Oznámenie - Zoznam parciel - Mapa
11.1.2023
Wifi pre Teba II. - plagát
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.1.2023
Názov Wifi pre Teba II. - plagát
11.1.2023
Oznámenie o realizácii projektu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.1.2023
Názov Oznámenie o realizácii projektu
9.12.2022
Arriva - Bratislava - Štúrovo - Szob; Palárikovo - Šurany
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.12.2022
Názov Arriva - Bratislava - Štúrovo - Szob; Palárikovo - Šurany