village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Malé Kosihy

Motív
SK HU
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
5.9.2022
Preberací protokol
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.9.2022
Dátum zvesenia 17.9.2022
Názov Preberací protokol
8.8.2022
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Malých Kosihách
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.8.2022
Dátum zvesenia 30.8.2022
Názov Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Malých Kosihách
1.8.2022
Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra Obce Malé Kosihy
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.8.2022
Dátum zvesenia 2.9.2022
Názov Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra Obce Malé Kosihy
19.3.2022
VZN č. 2/2021 o miestnom poplatku
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov VZN č. 2/2021 o miestnom poplatku
19.3.2022
VZN č.1/2021 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov VZN č.1/2021 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác
19.3.2022
Harmonogram odvozu komunálneho odpadu/ Kommunális hulladék elszállításának ütemterve - 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Harmonogram odvozu komunálneho odpadu/ Kommunális hulladék elszállításának ütemterve - 2022
19.3.2022
Uznesenie vlády SR č. 695/2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Uznesenie vlády SR č. 695/2021
19.3.2022
Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov za vybrané roky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov za vybrané roky
19.3.2022
OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
19.3.2022
Výzva ZSE
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Výzva ZSE
19.3.2022
Návrh na vklad- oprava /dodatok č. 3/
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Návrh na vklad- oprava /dodatok č. 3/
19.3.2022
Potvrdenie o zverejnení dodatku č. 3
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Potvrdenie o zverejnení dodatku č. 3
19.3.2022
Potvrdenie o zverejnení dodatku č. 2
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Potvrdenie o zverejnení dodatku č. 2
19.3.2022
Potvrdenie o zverejnení dodatku č. 2
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Potvrdenie o zverejnení dodatku č. 2
19.3.2022
Potvrdenie o zverejnení dodatku č.1
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Potvrdenie o zverejnení dodatku č.1
19.3.2022
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve
19.3.2022
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk verejnej súťaže
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Zápisnica z vyhodnotenia ponúk verejnej súťaže
19.3.2022
Kérdőív
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Kérdőív
19.3.2022
Správa o priebehu auditu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Správa o priebehu auditu
19.3.2022
Oznámenie - štátny stavebný dohľad
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Oznámenie - štátny stavebný dohľad