village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Malé Kosihy

Motív
SK HU
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
11.1.2023
Wifi pre Teba II. - plagát
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.1.2023
Názov Wifi pre Teba II. - plagát
11.1.2023
Oznámenie o realizácii projektu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.1.2023
Názov Oznámenie o realizácii projektu
9.12.2022
Arriva - Bratislava - Štúrovo - Szob; Palárikovo - Šurany
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.12.2022
Názov Arriva - Bratislava - Štúrovo - Szob; Palárikovo - Šurany
9.12.2022
Arriva - Párkány-Leléd-Szalka-Ipolykiskeszi-Ipolyszakállos-Ipolyság
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.12.2022
Názov Arriva - Párkány-Leléd-Szalka-Ipolykiskeszi-Ipolyszakállos-Ipolyság
9.12.2022
Arriva - Štúrovo-Lela/Salka-Malé Kosihy-Ipelský Sokolec-Šahy- SK
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.12.2022
Názov Arriva - Štúrovo-Lela/Salka-Malé Kosihy-Ipelský Sokolec-Šahy- SK
9.12.2022
Výzva ZSE vo veci výrubu stromov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.12.2022
Názov Výzva ZSE vo veci výrubu stromov
23.11.2022
Návrh Dodatok č. 1 k VZN č.1/2019 o podmienkach prideľovania a bývania v nájomných obecných bytoch a o hospodárení s nimi
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.11.2022
Názov Návrh Dodatok č. 1 k VZN č.1/2019 o podmienkach prideľovania a bývania v nájomných obecných bytoch a o hospodárení s nimi
23.11.2022
Návrh - Dodatok č. 1 k VZN obce Malé Kosihy č. 04/2020 o miestnom poplatku
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.11.2022
Dátum zvesenia 23.11.2022
Názov Návrh - Dodatok č. 1 k VZN obce Malé Kosihy č. 04/2020 o miestnom poplatku
23.11.2022
Návrh rozpočtu na rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.11.2022
Názov Návrh rozpočtu na rok 2023
7.11.2022
Rozhodnutie o schválení dokumentácie ochrany prírody a krajiny „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Nové Zámky“
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.11.2022
Dátum zvesenia 8.12.2022
Názov Rozhodnutie o schválení dokumentácie ochrany prírody a krajiny „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Nové Zámky“
5.9.2022
Preberací protokol
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.9.2022
Dátum zvesenia 17.9.2022
Názov Preberací protokol
19.3.2022
VZN č. 2/2021 o miestnom poplatku
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov VZN č. 2/2021 o miestnom poplatku
19.3.2022
VZN č.1/2021 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov VZN č.1/2021 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác
19.3.2022
Harmonogram odvozu komunálneho odpadu/ Kommunális hulladék elszállításának ütemterve - 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Harmonogram odvozu komunálneho odpadu/ Kommunális hulladék elszállításának ütemterve - 2022
19.3.2022
Uznesenie vlády SR č. 695/2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Uznesenie vlády SR č. 695/2021
19.3.2022
Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov za vybrané roky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov za vybrané roky
19.3.2022
OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
19.3.2022
Návrh na vklad- oprava /dodatok č. 3/
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Návrh na vklad- oprava /dodatok č. 3/
19.3.2022
Potvrdenie o zverejnení dodatku č. 3
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Potvrdenie o zverejnení dodatku č. 3
19.3.2022
Potvrdenie o zverejnení dodatku č. 2
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov Potvrdenie o zverejnení dodatku č. 2