village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Malé Kosihy

Motív
SK HU
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
2.4.2024
Návrh PHSR na roky 2024-2030
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.4.2024
Názov Návrh PHSR na roky 2024-2030
30.11.2023
Návrh RO - výdavky za vybrané roky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.11.2023
Názov Návrh RO - výdavky za vybrané roky
30.11.2023
Návrh RO - príjmy za vybrané roky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.11.2023
Názov Návrh RO - príjmy za vybrané roky
15.11.2023
Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja - aktualizácia" - rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.11.2023
Názov Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja - aktualizácia" - rozhodnutie zo zisťovacieho konania
22.8.2023
Rozhodnutie o zmene hranice katastrálneho územia Malé Kosihy v okrese Nové Zámky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.8.2023
Názov Rozhodnutie o zmene hranice katastrálneho územia Malé Kosihy v okrese Nové Zámky
17.7.2023
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.7.2023
Názov Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
28.6.2023
Verejná vyhláška - Pozvánka, Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov, Poľovný revír Malé Kosihy
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.6.2023
Názov Verejná vyhláška - Pozvánka, Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov, Poľovný revír Malé Kosihy
25.4.2023
Oznámenie o vykonávaní geodetických činností na štátnej hranici na území obce Malé Kosihy
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.4.2023
Názov Oznámenie o vykonávaní geodetických činností na štátnej hranici na území obce Malé Kosihy
22.3.2023
Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0824 Dolný tok Ipľa do národného zoznamu území európskeho významu - VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.3.2023
Názov Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0824 Dolný tok Ipľa do národného zoznamu území európskeho významu - VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Popis - Oznámenie - Zoznam parciel - Mapa
11.1.2023
Wifi pre Teba II. - plagát
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.1.2023
Názov Wifi pre Teba II. - plagát
11.1.2023
Oznámenie o realizácii projektu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.1.2023
Názov Oznámenie o realizácii projektu
9.12.2022
Arriva - Bratislava - Štúrovo - Szob; Palárikovo - Šurany
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.12.2022
Názov Arriva - Bratislava - Štúrovo - Szob; Palárikovo - Šurany
9.12.2022
Arriva - Párkány-Leléd-Szalka-Ipolykiskeszi-Ipolyszakállos-Ipolyság
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.12.2022
Názov Arriva - Párkány-Leléd-Szalka-Ipolykiskeszi-Ipolyszakállos-Ipolyság
9.12.2022
Arriva - Štúrovo-Lela/Salka-Malé Kosihy-Ipelský Sokolec-Šahy- SK
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.12.2022
Názov Arriva - Štúrovo-Lela/Salka-Malé Kosihy-Ipelský Sokolec-Šahy- SK
9.12.2022
Výzva ZSE vo veci výrubu stromov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.12.2022
Názov Výzva ZSE vo veci výrubu stromov
23.11.2022
Návrh Dodatok č. 1 k VZN č.1/2019 o podmienkach prideľovania a bývania v nájomných obecných bytoch a o hospodárení s nimi
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.11.2022
Názov Návrh Dodatok č. 1 k VZN č.1/2019 o podmienkach prideľovania a bývania v nájomných obecných bytoch a o hospodárení s nimi
23.11.2022
Návrh - Dodatok č. 1 k VZN obce Malé Kosihy č. 04/2020 o miestnom poplatku
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.11.2022
Dátum zvesenia 23.11.2022
Názov Návrh - Dodatok č. 1 k VZN obce Malé Kosihy č. 04/2020 o miestnom poplatku
23.11.2022
Návrh rozpočtu na rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.11.2022
Názov Návrh rozpočtu na rok 2023
7.11.2022
Rozhodnutie o schválení dokumentácie ochrany prírody a krajiny „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Nové Zámky“
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.11.2022
Dátum zvesenia 8.12.2022
Názov Rozhodnutie o schválení dokumentácie ochrany prírody a krajiny „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Nové Zámky“
5.9.2022
Preberací protokol
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.9.2022
Dátum zvesenia 17.9.2022
Názov Preberací protokol