village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Malé Kosihy

Motív
SK HU
A
A
A

Všeobecné záväzné nariadenie

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
15.3.2022
VZN č.32013 o dani za psa
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov VZN č.32013 o dani za psa
15.3.2022
VZN č.42013 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov VZN č.42013 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje
15.3.2022
VZN č.52013 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov VZN č.52013 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
15.3.2022
VZN č.62013 - Prevádzkový poriadok pohrebiska
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov VZN č.62013 - Prevádzkový poriadok pohrebiska
15.3.2022
VZN č.72013 o výške príspevku za pobyt diťaťa v materskej škole
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov VZN č.72013 o výške príspevku za pobyt diťaťa v materskej škole
15.3.2022
VZN č.82013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodnovaní obsahu žúmp
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov VZN č.82013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodnovaní obsahu žúmp
15.3.2022
VZN 22011 o držaní psov
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov VZN 22011 o držaní psov
15.3.2022
VZN 62011 o poplatkoch za znečistovania ovzdušia
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov VZN 62011 o poplatkoch za znečistovania ovzdušia