village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Malé Kosihy

Motív
SK HU
A
A
A

Všeobecné záväzné nariadenie

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
9.12.2022
Zásady odmeňovania poslancov
Detail dokumentu
Dátum 9.12.2022
Názov Zásady odmeňovania poslancov
9.12.2022
VZN 3/2022 o podmienkach prideľovania bývania
Detail dokumentu
Dátum 9.12.2022
Názov VZN 3/2022 o podmienkach prideľovania bývania
9.12.2022
VZN č. 2 2022 o miestnom poplatku
Detail dokumentu
Dátum 9.12.2022
Názov VZN č. 2 2022 o miestnom poplatku
16.9.2022
VZN č 01/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Malé Kosihy
Detail dokumentu
Dátum 16.9.2022
Názov VZN č 01/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Malé Kosihy
15.3.2022
VZN 04/2020 o miestnom poplatku
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov VZN 04/2020 o miestnom poplatku
15.3.2022
VZN 03/ 2020
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov VZN 03/ 2020
15.3.2022
VZN 02/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov VZN 02/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
15.3.2022
Návrh - VZN 04/2017
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Návrh - VZN 04/2017
15.3.2022
Návrh - VZN 03/2017
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Návrh - VZN 03/2017
15.3.2022
VZN- 2/2017
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov VZN- 2/2017
15.3.2022
VZN č. 1/2017
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov VZN č. 1/2017
15.3.2022
VZN č.5 /2016 o sprave a prevadzkovaní pohrebiska na území obce Male Kosihy
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov VZN č.5 /2016 o sprave a prevadzkovaní pohrebiska na území obce Male Kosihy
15.3.2022
VZN č. 4/2016 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na uzemí obce Malé Kosihy
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov VZN č. 4/2016 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na uzemí obce Malé Kosihy
15.3.2022
VZN č 3-2016 obec Malé Kosihy o nakladaní s komunálnym odpadmi a s drobnými stavebnými odpadami na území obce Malé Kosihy
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov VZN č 3-2016 obec Malé Kosihy o nakladaní s komunálnym odpadmi a s drobnými stavebnými odpadami na území obce Malé Kosihy
15.3.2022
VZN č.2/2016 obce Malé Kosihy o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov VZN č.2/2016 obce Malé Kosihy o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
15.3.2022
VZN č.1 2016 dotácia pre činnosť MŠ
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov VZN č.1 2016 dotácia pre činnosť MŠ
15.3.2022
VZN č.2/2015 poskytovanie dotácií z rozpočtu obce
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov VZN č.2/2015 poskytovanie dotácií z rozpočtu obce
15.3.2022
VZN č.1 o miestnych poplatkoch za komunálny a drobný stavebný odpad
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov VZN č.1 o miestnych poplatkoch za komunálny a drobný stavebný odpad
15.3.2022
VZN č.12013 o dani z nehnuteľnosti
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov VZN č.12013 o dani z nehnuteľnosti
15.3.2022
VZN č.22013 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Malé Kosihy
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov VZN č.22013 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Malé Kosihy