village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Malé Kosihy

Motív
SK HU
A
A
A

Tlačivá

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
19.3.2022
Návrh na zrušenie trvalého pobytu
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2022
Názov Návrh na zrušenie trvalého pobytu
19.3.2022
Potvrdenie - Záväzky
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2022
Názov Potvrdenie - Záväzky
19.3.2022
Čestné vyhlásenie
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2022
Názov Čestné vyhlásenie
19.3.2022
Formulár posúdenia súladu predloženej žiadosti
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2022
Názov Formulár posúdenia súladu predloženej žiadosti
19.3.2022
Žiadosť poskytovateľa sociálnej služby
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2022
Názov Žiadosť poskytovateľa sociálnej služby
19.3.2022
Obnovenie žiadosti o prenájom bytu
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2022
Názov Obnovenie žiadosti o prenájom bytu
19.3.2022
Žiadosť o prenájom bytu
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2022
Názov Žiadosť o prenájom bytu
19.3.2022
Žiadosť o prepis mena
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2022
Názov Žiadosť o prepis mena
19.3.2022
Správa a vyúčtovanie dotácie
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2022
Názov Správa a vyúčtovanie dotácie
19.3.2022
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2022
Názov Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby
19.3.2022
Žiadosť o prechod nájmu bytu
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2022
Názov Žiadosť o prechod nájmu bytu
19.3.2022
Potvrdenie odkázanosti na poskytnutie prepravnej služby
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2022
Názov Potvrdenie odkázanosti na poskytnutie prepravnej služby
19.3.2022
Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2022
Názov Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
19.3.2022
Žiadosť o prechod nájmu bytu
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2022
Názov Žiadosť o prechod nájmu bytu
19.3.2022
Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2022
Názov Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
19.3.2022
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2022
Názov Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
19.3.2022
Žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme bytu
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2022
Názov Žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme bytu
19.3.2022
Žiadosť o vydanie súhlasu obce
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2022
Názov Žiadosť o vydanie súhlasu obce
19.3.2022
Žiadosť o posúdenie odkázanosti o sociálnu službu
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2022
Názov Žiadosť o posúdenie odkázanosti o sociálnu službu
19.3.2022
Žiadosť o spoločný nájom bytu
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2022
Názov Žiadosť o spoločný nájom bytu