village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Malé Kosihy

Motív
SK HU
A
A
A

Základné dokumenty obce

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
15.3.2022
Triedenie odpadu
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Triedenie odpadu
15.3.2022
Rozhodnutie - multifunkčné ihrisko
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Rozhodnutie - multifunkčné ihrisko
15.3.2022
Čas zvýšeného vzniku požiaru
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Čas zvýšeného vzniku požiaru
15.3.2022
Zmena odpočtového a fakturačného cyklu
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Zmena odpočtového a fakturačného cyklu
15.3.2022
Africký mor ošípaných
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Africký mor ošípaných
15.3.2022
Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja
15.3.2022
Výzva ZSE
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Výzva ZSE
15.3.2022
Usmernenie k nahlasovaniu odcudzených hospodárskych zvierat do CEHZ
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Usmernenie k nahlasovaniu odcudzených hospodárskych zvierat do CEHZ
15.3.2022
Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
15.3.2022
Zásady postupu pri vybavovaní sťažností
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Zásady postupu pri vybavovaní sťažností
15.3.2022
Smernica č.2 -2016 o zabezbečení prevadzky a používaní služobného motoroveho vozidla
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Smernica č.2 -2016 o zabezbečení prevadzky a používaní služobného motoroveho vozidla
15.3.2022
Smernica č. 1-2016 o verejnom obsatarávaní zákaziek s nízkou hodnotou
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Smernica č. 1-2016 o verejnom obsatarávaní zákaziek s nízkou hodnotou
15.3.2022
Zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom obce
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom obce
15.3.2022
Smernica č. 3/2015 vedenie pokladne
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Smernica č. 3/2015 vedenie pokladne
15.3.2022
Smernica č. 2/2015 o finančnej kontrole
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Smernica č. 2/2015 o finančnej kontrole
15.3.2022
Smernica č. 1/2015 oslobodnom prístupe k informáciam
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Smernica č. 1/2015 oslobodnom prístupe k informáciam
15.3.2022
Smernica č. 5/2015 vedenie učtovníctva
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Smernica č. 5/2015 vedenie učtovníctva
15.3.2022
Rokovací poriadok
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Rokovací poriadok
15.3.2022
Pracovný poriadok
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Pracovný poriadok
15.3.2022
Organizačný poriadok
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2022
Názov Organizačný poriadok